Namnsättning av gator, adresser

I Sunne tar en namnberedning beslut när nya namn ska sättas på gator, vägar och torg. Vid valet av namn finns målsättningen om att lyfta Sunne och vår historia samt viktiga personer med koppling hit.

Som invånare har möjlighet att lägga egna namnförslag genom att lämna in en motion till kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om adresser och namnsättning samt hur du lägger din motion via länken nedan.