Framkomlighet

En fungerande trafik för bilar, cyklister och gångtrafikanter är en förutsättning för att få vardagen att fungera. Det är därför viktigt att vi som kommun och du som fastighetsägare ser till att gator, torg och vägar är tillgängliga för alla.

För att öka framkomligheten ska några punkter följas:

  • Skotta snön så snart det är möjligt.
  • Sanda eller grusa vid halka.
  • Sopa upp gruset på våren.
  • Klippa växtlighet så den inte skymmer sikten för trafikanter.

Äger du en fastighet så ansvarar du för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Om det inte finns någon gångbana eller trottoar ansvarar du för 1,2 meter av gatan utanför din tomtgräns. Tänk kort och gott att din tomt och närliggande område ska vara rent och framkomligt för alla.