Trafikregler och säkerhet

I Sunne tätort är hastighetsbegränsningen 30 alternativt 40 kilometer i timmen, med syftet att öka säkerheten för våra invånare. Sänkt hastighet ger också lägre utsläpp och vi får en bättre kvalitet på vår utomhusluft.

Som kommun har vi ett övergripande ansvar för vår trafiksäkerhet. Ett steg i ledet för ökad säkerhet och bättre miljö är utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Förutom att det är ett trevligt sätt för invånare att ta sig fram på, är det också ett säkrare sätt när gång- och cykeltrafikanter blir mer separerade från biltrafiken.

Vi når bästa resultat genom att arbeta gemensamt, där vi alla har olika ansvarsområden beroende på hur vi rör oss i trafiken. Under rubriken nedan har vi samlat information om hur vi kan öka trafiksäkerheten. 

Våra olika ansvarsområden

Förare

Ansvarar för att hålla hastighetsbegränsningarna, använda säkerhetsbälte, ha avstånd till bilarna framför sig och självklart vara nykter. Du ansvarar även för insidan av din bil, undvik att ha lösa föremål och förankra lasten. Om du krockar kan även den minsta av saker orsaka stor skada.

Gående, cyklister eller ryttare

Ansvarar för att hålla uppsikt över trafiken i din närhet och tydligt visa om du tänker korsa någon väg. Är du ute i mörkret ska du ha väl synliga reflexer eller lampor.

Tomtägare

Ansvarar för att sköta växtlighet som angränsar till vägar. Det är viktigt att inget skymmer sikten för trafikanter. Du ansvarar också för skottning och sandning av den trottoar som eventuellt finns utanför din tomt. Läs mer om fastighetsägarens ansvar under vintertid. 

Lokala trafikföreskrifter

Det finns trafikregler som gäller för hela landet, och så finns det lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om. Det kan handla om hastighetsbegränsningar, parkeringar och parkeringsförbud. Se Transportstyrelsens föreskriftsregister för en fullständig lista över vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i Sunne kommun. 

Du kan söka olika typer av tillstånd samt dispens från de lokala trafikföreskrifterna.

Dispens

Dispens

Du kan söka dispens för den lokala trafikföreskriften om du tillfälligt behöver hindra annan trafik. Det kan exempelvis vara vid en tävling på någon av kommunens vägar eller för parkeringstillstånd för så kallad nyttotrafik.

Tillståndet utfärdas av Tekniska enheten.Din ansökan ska innehålla kontaktuppgifter, information om varför du behöver dispens samt om när och var dispensen ska gälla. 

Handläggningstiden är cirka två veckor, det kostar inget att ansöka.

Transporttillstånd

För att köra bred, lång eller tung transport eller miljöfarlig last behöver du ansöka om transporttillstånd.

Vart du ska skicka in din ansökan till är beroende på vilka vägar du planerar att köra på.

  • För transport genom flera kommuner eller på Trafikverkets vägar skickar du ansökan till Trafikverket.
  • För transport inom Sunne kommun på våra kommunala vägar skickar du ansökan till Tekniska enheten.
  • För transport på enskilda vägar behöves tillstånd från fastighetsägare eller väghållaren.

Din ansökan ska innehålla en redogörelse för kontroll av färdvägen och eventuella hinder om fordonet, inklusive lasten, överskrider måtten:

  • 450 centimeter bred,
  • 350 centimeter bred och 450 centimeter hög,
  • eller 300 centimeter lång.

Ansökan om tung transport ska innehålla ett avsändarintyg där lastens avsändare anger vikten. Ansökan är kostnadsfri.