Häckar och buskage

Som fastighetsägare ansvarar du för att sikten är fri på vägar i anslutning till din bostad. Det innebär att du behöver se över växtlighet så som häckar, buskage och träd samt byggnationer som murar, plank och staket.

Du som har tomt intill en gata behöver se till att växtlighet inte hänger ut i gatan eller vägen. Stora buskar och träd kan tvinga ut fotgängare och cyklister i vägen, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du får heller inte skymma skyltar eller vägmärken.

Mått att ha koll på:

  • Skymmande föremål ska inte vara högre än 70 centimeter.
  • Vid utfart ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • För tomter som angränsar till en vägkorsning ska sikten vara fri minst 10 meter åt vardera håll.
  • Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen.

Fastighetsägare ansvarar för att följa de här reglerna, och kommunen ansvarar för tillsynen.