Tillstånd för att gräva och schakta

Ska du gräva eller borra i mark som ägs av kommunen behöver du söka om tillstånd. Du ansöker om tillståndet via vår e-tjänst, och grävtillståndet ska vara färdigt innan du börjar grävarbetet.

Vi har en handläggningstid på ungefär en vecka. Efter avklarat arbete ska du kontakta kommunen och anmäla att arbetet är klart. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på den här sidan.

Om grävarbetet ska utföras i gatumiljö och om det påverkar framkomligheten för trafikanter ska du ansöka om en trafikordningsplan, även kallat TA-plan, som lämnas in till kommunen.

Akuta arbeten

Vid akuta arbeten som exempelvis vattenläcka, kabelbrott eller värmeläcka får arbete påbörjas omedelbart. Anmälan ska då göras senast första arbetsdag efter schaktens utförande.