Barn med särskilda behov

Ett barn med särskilda behov behöver särskilt stöd för att utvecklas och lära sig. Stödbehovet kan bero på till exempel en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom.