Orosanmälan, om du misstänker att ett barn far illa

Misstänker du att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan till Individ och familjeomsorgen. Situationen utreds, vi ger stödsamtal och ser till att barnet och dess anhöriga får den hjälp och det stöd de behöver.

Vid akut fara, ring alltid 112!

För att göra en orosanmälan, ring 0565-162 60

Om du som privatperson gör en anmälan så har du alltid rätt till att vara anonym. Vissa yrkesverksamma är skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan. Det gäller exempelvis dig som arbetar i skolan, sjukvården eller på polisen.

Vid en anmälan är socialtjänsten skyldig att utreda det som kommit fram och bedöma vilken sorts stöd som ska sättas in.

Så här säger lagen

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar ska anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa. Vidare står det att om du som privatperson får vetskap om detsamma bör du anmäla detta till socialtjänsten.