Faderskap och föräldraskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut. En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst.