Adoption

Att adoptera betyder att du blir barnets nya förälder och vårdnadshavare. En adoption kan enligt svensk lag aldrig upphävas.

En adoption kan vara både nationell och internationell och innebär att ett barn får en ny familj, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom en adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet, måste samhället ställa särskilda krav på den som vill adoptera.

Du eller ni som vill adoptera kan ansöka om detta hos socialtjänsten som då genomför en medgivandeutredning där man noggrant utreder familjeförhållandena. För att få ett medgivande ställs som krav att paret som vill adoptera genomgår en föräldrautbildning. Utbildningen tillhandahålls av kommunen.

Individnämnden har också ett ansvar att vägleda adoptionsföräldrar och följa upp adoptioner, såväl nationella som internationella.