Vårdnad, boende, umgänge

Barn behöver båda sina föräldrar, även när de lever åtskilda. Det bästa för barnen är om föräldrarna är överens när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Barnets rättigheter

Föräldrabalken utgår från barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med, så långt möjligt tillgodoses.

Barnet har också rätt till att umgås med andra närstående. Det är barnets behov som skall styra umgänget. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Samarbetsavtal – om ni har svårt att komma överens

Ibland kan det vara svårt att komma överens om vem barnet skall bo hos, barnets försörjning, hur umgänget ska utformas och hur samarbetet runt barnet skall se ut. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden, som ett alternativ till en process i domstol.

En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna har en önskan om att komma överens för barnets bästa.

Boka samarbetsavtal:
Kontakta familjecentralen på telefon 0565-161 60

Målet med samarbetssamtal kan exempelvis vara

  • Att barnet får tillgång till en nära och god känslomässig kontakt med båda sina föräldrar.
  • Att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa.
  • Att barnet vid föräldrarnas skilsmässa får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner.
  • Att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister.

Hur går samtalen till?

Samtalen hålls av två samtalsledare. En samtalsserie inleds alltid med att vi träffar föräldrar var och en för sig innan vi ses med båda föräldrarna tillsammans. Hur många gånger man träffas varierar. Vi erbjuder barn från 5-års ålder barnsamtal om föräldrar och samtalsledare är överens om det.

Vi som arbetar med samarbetssamtal omfattas av sekretesslagstiftningen. Vid samtal registreras man inte, ej heller förs några journalanteckningar.

Samtalen är kostnadsfria.