Fjärilen, ett stöd till dig mellan 7 och 12 år

Det brukar kännas bra att ha andra att prata med när livet känns besvärligt. Särskilt bra är det att få prata med andra som har det nästan likadant, för du är inte ensam om dina bekymmer. Därför finns Fjärilen till för dig!

Fjärilen är ett samarbete mellan Sunne kommun och Svenska kyrkan. Fjärilen finns till för dig som är mellan 7–12 år och behöver någon att prata med. Det kan till exempel handla om:

  • Olika problem i familjen. Till exempel psykisk ohälsa.
  • Otrygghet i samband med en skilsmässa.
  • Om du har föräldrar som missbrukar alkohol eller tar droger. 

Här får du möjlighet att träffa andra barn och vuxna. Genom lek och olika övningar jobbar vi med att stärka tillit och självkänsla. Vi fikar och lär känna varandra lite bättre och pratar om hur vi ska gå vidare. Här får du också träffa andra barn i samma situation och får nya kompisar.

Så här går det till

Vi träffas på måndagar efter skoltid. Vi pratar, gör olika övningar, fikar och har roligt tillsammans. Grupperna består av fyra till sex barn och startar på hösten varje år. Det är anonymt och kostar ingenting.