Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du hjälpa en familj med att vara kontaktfamilj ett par helger per månad eller ta hand om ett barn på heltid? Här kan du läsa mer om uppdragen familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid. Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver.

Kontaktfamilj

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Kontaktperson

En kontaktpersons uppdrag är att stötta en enskild ungdom eller vuxen som behöver stöd och hjälp i olika sociala situationer. Många gånger handlar det om ungdomar som behöver en god vuxen förebild och någon att göra saker tillsammans med.