Separation, skilsmässa

Om ni har samarbetssvårigheter i samband med en skilsmässa och separation, har ni möjlighet att ta del av samarbetssamtal. Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som har separerat, eller står inför en separation.

Samarbetssamtal, familjerätt eller familjerådgivning?

Samarbetssamtal utgår från barnets behov av båda sina föräldrar. Man pratar om det livslånga föräldraskapet. Föräldrar gör en skriftlig eller muntlig överenskommelse om vad som skall gälla för deras barn. De överenskommelser som görs kan omprövas och förnyas vartefter barnet växer och förhållandena förändas. Här kan du läsa mer om hur samarbetssamtal fungerar.

Familjerätt innebär bland annat att avtal skrivs om vårdnad, boende eller umgänge, är bindande och likställs med en dom i tingsrätten. Dessa skrivs av familjerättssocionom på familjerätten i Sunne kommun. Socialnämnden fastställer det föräldrarna kommit överens om. För kontakt ring 0565-162 60.

Familjerådgivning är kvalificerad samtalsbehandling som en möjlighet att förbättra och reparera förhållandet.

Att tänka på när man separerar eller lever isär
 • Hur ska vi ordna så att vårt barn får träffa oss båda?
 • Vem ska barnet bo hos?
 • Hur ska umgänget se ut?
 • Hur tänker vi kring gemensamt föräldraansvar?
 • Hur ska vi ordna samarbetet till vardags?
 • När ska barnet hämtas/lämnas?
 • När barnet är sjukt?
 • Vid speciella högtider eller semester?
 • Hur skall information rörande barnet förmedlas mellan föräldrarna?

Hur blir det för barnet om:

 • någon flyttar från orten?
 • barnet börjar ny förskola/skola?
 • någon träffar en ny partner?
 • barnets familj/-er får nya familjemedlemmar?
 • Hur blir kontakten med far- och morföräldrar samt övrig släkt?
 • Vem har ansvaret för att barnets behov av kontakt möjliggörs?