Ventilation

Ventilationen i byggnader är viktig för att ventilera bort fukt och för att få en lagom temperatur. Här kan du läsa om några saker du kan tänka på för att undvika fuktskador och mögel.

Att tänka på i hus med självdragssystem

I de flesta villor finns det så kallat självdragssystem. Då finns inga mekaniska fläktar, utan luftväxlingen sker genom att varm luft stiger uppåt och ut genom skorstenen. I ett sådant hus är det viktigt att det finns möjlighet för luften att komma in genom otätheter i fönster eller helst genom ventiler, annars sker ingen luftomsättning.

Byter du till nya fönster med till exempel 3- eller 4-glas i ett hus med självdrag kan det vara bra att se över ditt ventilationssystem för att undvika fuktskador och mögel på grund av dålig ventilation.

Håll fläktar, filter och ventiler rena

I hus med fläktstyrd ventilation är det viktigt att hålla fläktar, filter och ventiler rena.

Bor du i flerfamiljshus så ska hyresvärden med jämna mellanrum låta göra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att vara säker på att ventiler, fläktar och filter fungerar som de ska. Kontrollen ska göras av ackrediterade ventilationskontrollanter.

Hyresvärden har ansvar för ventilationen

Fryser du i din hyrda bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Får du ingen respons där kan du vända dig till miljö- och byggenheten.