Tomgångskörning

Avgaser från bilar innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö. Därför får bilar inte köras på tomgång längre än en minut i Sunnes tätorter. När du väntar på ett passerande tåg vid järnvägsövergången på Storgatan ska du slå av motorn.

Ha som grundregel att du stänger av bilen när den står still, exempelvis när du lämnar barnen på skolan eller ska hämta något. Det är lätt att tänka att det bara är ett snabbt ärende, men för att minska våra skadliga utsläpp och för att visa hänsyn till de i vår omgivning är det viktigt att undvika tomgångskörningen.

Tre snabba om tomgångskörning:

• Du får max köra på tomgång 1 minut

• Ha som vana att stänga av bilen

• Använd motorvärmare på vintern

Motorvärmare

Att använda motorvärmare är ett bra sätt att minska sina utsläpp. Katalysatorn i bilen fungerar bäst när den kommit upp i värme, vilket betyder att bilen släpper ut färre miljöfarliga ämnen när den är varm. För många kan motorvärmaren också innebära minskad tomgångskörning, då det är vanligt att starta bilen och slå på värmen för att lättare skrapa rutorna.