Fukt och mögel

Fukt och mögel är inte bra varken för huset eller människorna som lever i det. Upptäcker du mögel i en lägenhet ska du kontakta hyresvärden, för dig som äger fastigheten är du själv skyldig till att åtgärda problemet.

I badrummet kan det hända att plastmattor släpper på väggar och golv. Detta ska du åtgärda så snart du upptäcker det, innan det blir en fuktskada. En fuktskada leder inte alltid till mögeltillväxt, men du bör arbeta förebyggande. 

Om du hittar stora vita svampkroppar när du bryter upp ett golv eller får ett brunt pulver i ditt hus kan det vara hussvamp. Om du misstänker detta bör du snabbt kontakta en byggnadsteknisk sakkunnig för råd.

Bor du i hyreshus och upplever att du inte får gehör på dina anmälningar till hyresvärden kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.