Magnetfält

Magnetfält är något som finns runt oss i vår vardag. Det uppstår kring elektriska hushållsapparater, men också från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner. De vanligaste magnetfälten i vår vardag har låga referensvärden och påverkar inte vår hälsa.

På Strålsäkerhetsmyndigheten kan du läsa mer om magnetfält och vilka rekommendationer som finns vid exempelvis samhällsplanering och byggande. 

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter.