Störande lukter

Vissa lukter kan bedömas som olägenhet för människors hälsa. Om en tydlig lukt förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Lukter som kan upplevas som störande är till exempel vedeldningsrök, avloppslukt, tobaksrök, matos och avgaslukt.

Om lukter i bostäder kan räknas som olägenhet eller inte beror på typ av lukt, hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter ger kanske inte hälsobesvär, kan den kan ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet om den förekommer ofta.

Så förebygger du luktproblem

För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån.

Fastighetsägarens ansvar

Om du störs av lukter utifrån ska du först och främst kontakta din hyresvärd om du bor i hyresrätt. Bor du i bostadsrätt kontaktar du föreningen. Kommer lukten från en verksamhet, som till exempel en restaurang i närheten, kan du kontakta miljö- och byggenheten så bedömer de om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.