Radon

När radon förekommer i högre halter i utrymmen vi vistas ofta eller länge i, så som i våra bostäder eller på våra arbetsplatser, finns det hälsorisker. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare mäter radonhalten och vidtar åtgärder om det krävs.

Radon är en radioaktiv ädelgas som förekommer naturligt under marken, så som i grottor och bergrum. Den främsta källan till radon i inomhusluft är när markluft tränger in i källare eller husgrunden. Radon hittas också i blåbetong, ett byggmaterial som användes under 1930- till 1970-talet.

Mätning av radon

Då radonet är luktfritt och färglöst behöver du göra en mätning för att upptäcka radonhalten i din fastighet. Mätningen görs under minst två månader under så kallad eldningssäsong, vilket är oktober till april.