Skadedjur

Djur och insekter som vägglöss, kackerlackor och råttor kan göra stor skada på din bostad eller fastighet, och behöver anmälas vid första misstanke för att minimera skador eller hälsorisker.

Om ditt hem fått besök av skadedjur ska du kontakta ett företag som utför skadedjursbekämpning, för att få råd och vägledning. Många gånger kan du med enkla medel själv förebygga att skadedjuren ens flyttar in, men om problemet kvarstår eller blir för omfattande kan du behöva hjälp med sanering.

Kommunen har ingen egen skadedjursbekämpare, men vid tillsyn ser vår miljö- och byggenhet till att fastighetsägaren förebygger förekomst av skadedjur. Bostäder ska enligt miljöbalken vara fria från skadedjur.