Temperatur och drag

En behaglig temperatur inomhus är viktigt för att vi ska trivas och må bra. Det är fastighetsägaren som ansvarar för boendemiljön, vilket också innefattar inomhusluftens temperatur och drag.

Äger du din bostad är det du själv som ansvarar för din boendemiljö, om du hyr din bostad är det fastighetsägaren som bär ansvaret. Upplever du problem med exempelvis temperatur eller drag är det till hyresvärden eller fastighetsägaren du ska vända dig till.

Om problemen inte åtgärdas kan du kontakta miljö- och byggenheten, som i vissa fall kan hjälpa till att utreda. Om de bedömer att det handlar om en olägenhet för dig som boende, utifrån de rikt- och gränsvärden som gäller, kan fastighetsägaren bli tvungen att vidta åtgärder.