Här har vi sammanfattat några råd och tips till dig som är tonårsförälder. Se det som ett stöd när det blir diskussion om alkohol och andra droger

Visa att du bryr dig, att du finns där och att du gärna lyssnar. Tonåringar bryr sig visst om vad deras föräldrar säger – trots att det inte alltid verkar så. 
Var tydlig med vad som gäller. Håll på lagstadgade åldersgränser (alkohol 20 år och tobak 18 år). 

Bilden visar förstasidan på broschyren Tänk Om, som du kan hämta här

Läs gärna mer på tonårsparlören som innehåller frågor och svar om ungdomar och alkohol

Om alkohol

 • Bjud inte på alkohol och köp inte ut
  De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.
  Tobak är ofta inkörsport till andra droger.
 • Var intresserad och lyssna 
  En bra relation handlar mest om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser
 • Visa att du bryr dig
  Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor. Om du är orolig berätta varför du är det
 • Lita på dig själv
  Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som förälder har du rätt att välja det som känns rätt för dig
 • Var tydlig och sätt gränser
  Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att göra som du bestämt. Tydliga föräldrar kan påverka och det är aldrig för sent att börja.
 • Ta hjälp av andra föräldrar
  Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet "alla andra får". 
 • Hjälp till att säga nej
  För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att de är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja
 • Kom ihåg att du är en förebild
  Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn/tonåring
 • Våga släpp taget.
  Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till
 • Visa kärlek
  Din tonåring måste förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är

Om du misstänker narkotika 

Har Du märkt några förändringar i beteendet? Har skolan signalerat? Förändrat beteende kan vara:

 • Skolk eller att skolarbetet försämras
 • Förändrat umgänge eller nedstämdhet,
 • Sömnstörningar eller förändrad dygnsrytm
 • Ekonomi, har det försvunnit pengar hemma?
 • Stölder, kriminalitet

Kännetecken för Cannabis

 • Doseffekt varar som regel 2-3 timmar
 • Röda/blodsprängda ögon, onormalt stora pupiller. 
  Vanligt att personer använder clear eyes för att motverka röda ögon.
 • Försämrad inlärningsförmåga, koncentrationsproblem
 • Långsamma reflexer eller koordinationssvårigheter
 • Förändrad uppfattning av tid rymd och avstånd
 • Förhöjd pulsfrekvens
 • Illamående, kräkningar
 • Omotiverad lyckokänsla och skrattanfall som kan övergå i ångest, panikkänsla och paranoida föreställningar