Bråkar du och ditt barn ofta? Då kanske Familjecentralens KOMET är något för dig. KOMET riktar sig till dig som är förälder med barn 3-11 år och som upplever att det är mycket bråk och tjat hemma. Vi startar ny kometgrupp under hösten 2018

Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I en KOMET-grupp får du lära dig nya sätt att samspela med ditt barn, för en bättre relation med mindre bråk och konflikter. Du som förälder kan göra stor skillnad.

På träffarna får du

• Träffa andra föräldrar i liknande situation
• Verktyg att minska bråk och tjat i familjen
• Konkreta redskap med stöd i forskning

Vi startar under hösten 2018

KOMET-grupp för dig/er som har barn 3-11 år och bor i Torsby eller Sunne kommun startar under hösten 2018 på familjecentralen i Sunne, Zandergatan 1.
Vi kommer att träffas elva måndagar under hösten kl. 17 - 19.30

Välkommen till KOMET!

Välkommen till KOMET hälsar Eva-Lena Ueltzhöfer och Susanne Olsson

Kontakt

Vill du veta mer eller anmäla dig?
Anmäl dig snarast till
Eva Lena Ueltzhöfer,
070-254 87 56, 
e-post till Eva-Lena 

eller 

Susanne Olsson, 072-204 82 98,
e-post till Susanne