Funktionell familjeterapi (FFT) är en samtalsmodell för hela familjer där det finns barn eller ungdomar i ålder 11-18 år som uppvisar problem av olika slag.

Det kan handla om till exempel hög skolfrånvaro, trots, aggressivitet, kriminalitet, missbruk och/eller där det finns en risk för placering av barnet/ungdomen utanför hemmet.

Så här funkar det

FFT är en behandlingsmetod som oftast involverar samtliga familjemedlemmar genom 8-13 sittningar. Antal sessioner varierar och görs upp tillsammans med terapeuten. Behandlingen sker oftast inom verksamhetens lokaler. Längden på samtalen varierar från 30-60 minuter.

FFT bygger på att fånga och utveckla familjens styrkor, resurser och förmågor. Terapeuten arbetar med positiva omformuleringar och förhållningssättet präglas av acceptans och respekt. FFT kan vara hjälpsamt för att strukturera om bristande kommunikation inom familjen.

Målet är att familjen ska hitta nya sätt att hantera olika situationer som uppstår i eller utanför hemmet, så att den unge och familjen ska kunna leva ett bra liv tillsammans utan konflikter, droger, kriminalitet och skolproblem.

FFT är rekommenderad av socialstyrelsen, etablerad i forskning och den är manualbaserad och kostnadsfri.

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta Individ- och familjeomsorgen i Sunne på telefon 0565-162 60 eller Familjecentralen 0565-162 53.