Välkommen till vår utbildning Föräldraskap i Sverige! Vi startar 4 april. Välkommen med din anmälan.

Har du frågor om att vara förälder i Sverige och vill veta mer om hur du kan stötta ditt barn? Välkommen till Föräldraskap i Sverige!

Kursens mål är stärkta föräldrar och tryggare familjer, ökade möjligheter att
ta del av det svenska samhället samt bättre skolresultat för barnen.

Att vara förälder i nytt land leder ofta till frågor om samhället, arbetslivet och familjelivet. Föräldraskap i Sverige leds av utbildade gruppledare och vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år. Programmet grundas i undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige, forskning om föräldraskap, FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning samt deltagarnas egna frågor. Efter avklarad kurs erhålls diplom.

Kursen är avgiftsfri, max 15 deltagare.
Anmälan är bindande och du behöver vara med alla träffar.

Första kursen, med start 4 april, är på svenska och arabiska.

 

Kursinnehåll:

Träff 1: Familj i Sverige - om Sveriges samhälle och barnens fritid

Träff 2: Skolan – hur kan föräldrar stödja barnen i förskola/skola? Behandlas pojkar och flickor lika?

Träff 3: Hälsa och sjukvård – om att må bra som familj och om någon blir sjuk

Träff 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter – vilket stöd kan du få som förälder, om kommunikation, gränssättning och barns rättigheter

Träff 5: Att vara förälder till en tonåring – vi diskuterar fritid och relationer i tonåren och även tobak, droger och kriminalitet

Träff 6: Föräldraskap och arbetslivet – vad förväntas av dig som yrkesarbetande? Hur kombinerar vi familjeliv och arbetsliv?

 

Kursledare: Esraa Almonaged och Sophie Janulf

Tid: Torsdagar 9:00-11:30 med start 4 april 2019
Plats: Ideum, Svetsarevägen 3, Sunne
Anmälan och kontakt: sophie.janulf@sunne.se eller 076-102 40 26

Du är varmt välkommen!

Kontakt

Sophie Janulf
Projektledare
E-post: sophie.janulf@sunne.se
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne