Samarbetssamtal vänder sig till er som har samarbetssvårigheter i samband med skilsmässa och separation.

Samarbetssamtal är ett erbjudande till föräldrar som har separerat, eller står inför en separation. Ibland kan det vara svårt att komma överens om vem barnet skall bo hos, barnets försörjning, hur umgänget ska utformas och hur samarbetet runt barnet skall se ut. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden, som ett alternativ till en process i domstol.

En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna har en önskan om att komma överens för barnets bästa.

Målet med samarbetssamtal kan exempelvis vara

 • att barnet får tillgång till en nära och god känslomässig kontakt med båda sina föräldrar
 • att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa 
 • att barnet vid föräldrarnas skilsmässa får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner
 • att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister

Hur går samtalen till?

Samtalen hålls av två samtalsledare. En samtalsserie inleds alltid med att vi träffar föräldrar var och en för sig innan vi ses med båda föräldrarna tillsammans. Hur många gånger man träffas varierar. Vi erbjuder barn från
5-års ålder barnsamtal om föräldrar och samtalsledare är överens om det.

Vi som arbetar med samarbetssamtal omfattas av sekretesslagstiftningen.

Vid samtal registreras man inte, ej heller förs några journalanteckningar.

Samtalen är kostnadsfria.

Samarbetssamtal, familjerätt eller familjerådgivning?

Samarbetssamtal utgår från barnets behov av båda sina föräldrar. Man pratar om det livslånga föräldraskapet. Föräldrar gör en skriftlig eller muntlig överenskommelse om vad som skall gälla för deras barn. De överenskommelser som görs kan omprövas och förnyas vartefter barnet växer och förhållandena förändas. Överenskommelser görs.

Familjerätt innebär bland annat att avtalskrivs om vårdnad, boende eller umgänge, är bindande och likställs med en dom i tingsrätten. Dessa skrivs av familjerättssocionom på familjerätten i Sunne kommun. Socialnämnden fastställer det föräldrarna kommit överens om. För kontakt ring 0565-162 60

Familjerådgivning är kvalificerad samtalsbehandling som en möjlighet att förbättra och reparera förhållandet.

Att tänka på när man separerar eller lever isär

 • Hur ska vi ordna så att vårt barn får träffa oss båda?
 • Vem ska barnet bo hos?
 • Hur ska umgänget se ut?
 • Hur tänker vi kring gemensamt föräldraansvar?
 • Hur ska vi ordna samarbetet till vardags?
 • När ska barnet hämtas/lämnas?
 • När barnet är sjukt?
 • Vid speciella högtider eller semester?
 • Hur skall information rörande barnet förmedlas mellan föräldrarna?

Hur blir det för barnet om

 • någon flyttar från orten?
 • barnet börjar ny förskola/skola?
 • om någon träffar en ny partner?
 • om barnets familj/-er får nya familjemedlemmar?

Hur blir kontakten med far- och morföräldrar samt övrig släkt? Vem har ansvaret för att barnets behov av kontakt möjliggörs?


Kontakt

Amelie Stodne
Socialsekreterare familjecentralen
E-post: amelie.stodne@sunne.se
Tel: 0565-162 53, 072-2015927
Besök: Zandergatan 1, 686 80 Sunne

Maria Ant Styffe
Förebyggande socionom och samordnare Familjecentralen Pusslet, barnhälsoteamet
E-post: maria.antstyffe@sunne.se
Tel: 0565-161 60, 073-800 55 55
Besök: Zandergatan 1
Adress: Box 80, 686 80 Sunne

Familjerådgivning

Maria Oregren
familjerådgivare   
E-post:  maria.oregren@munkfors.se
Tel: 0563-54 12 26, 076-138 7107

 

Gunnar Iverhagen
familjerådgivare
E-post:  gunnar.iverhagen@munkfors.se
Tel: 0563-54 12 27, 070-662 11 26

 

Yvonne Nicander
familjerådgivare
E-post:  yvonne1.nicander@munkfors.se
Tel: 0563-54 12 16, 076-138 78 10

Besöksadress

Kyrkogatan 8, Munkfors

Familjerätt

Elaine Meinrad
Tel: 0565-16259