Marte Meo är en metod för att stödja föräldrar i sin föräldraroll. Syftet är att kunna se, förstärka och sätta ord på det som fungerar bra i samspelet med barnet och som föräldern/personalen kan göra mer av.

En samspelsinriktad behandlingsmetod

Det är en pedagogisk metod där man använder sig av videokamera och filmar korta samspelssekvenser mellan barn och föräldrar/personal. Terapeuten analyserar vad i samspelet som leder till en positiv utveckling. 

”Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft" och syftar till den vuxnes förmåga att stödja barns utveckling och barns förmåga att söka den vuxnes stöd.
 
Erfarenhet finns av att metoden upplevs som stärkande och inspirerande.  Föräldrar ser möjligheter att påverka vardagslivets små och stora utmaningar i positiv riktning.

Exempel på frågeställningar som man kan arbeta med är:

– hur kan vi vuxna hjälpa barnet att utveckla sin förmåga till samspel?

– hur bemöter vi vårt barns ilska?

– hur får vi vårt barn att lyssna på oss?

– hur kan vi få bättre matsituationer/sovrutiner?

– hur kan jag förstå mitt barn bättre?


Marte Meo behandlingen är kostnadsfri.

Kontakt

Amelie Stodne
Socialsekreterare, familjecentralen, ungdomsmottagning
E-post: amelie.stodne@sunne.se
Tel: 072-2015927
Besök: Zandergatan 1
Adress: Box 80, 68680 Sunne