Här har vi samlat information om hur du kan få hjälp och stöd om du upplever problem i familjen mellan föräldrar eller mellan föräldrar och barn. Det kan handla om allt från samtal till rådgivning och krismottagning.

 • Orosanmälan
  Misstänker du att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan eller få råd om hur du ska göra
 • Våld i nära relationer
  Om stöd och hjälp ur en svår situation. Om du har barn har även barnen rätt till stöd
 • Krismottagning 
  hit kan du vända dig för att få hjälp med svårigheter och problem i nära relationer
 • Familjerådgivning 
  information om hur du går vidare vid problem i familjen
 • Samarbetssamtal 
  vid samarbetssvårigheter i samband med skilsmässa och separation
 • Om ungdomar, alkohol och droger
  Råd och tips till stöd för dig som förälder när det blir diskussion om alkohol och andra droger
 • Marte Meo 
  en metod för att stödja föräldrar i sin föräldraroll. Syftet är att kunna se, förstärka och sätta ord på det som fungerar bra i samspelet med barnet 
 • KOMET
  För dig som är förälder med barn 3-11 år och upplever att du och ditt barn bråkar ofta
 • Föräldrastöd, Stegen
  gruppverksamhet för blivande föräldrar och för föräldrar till barn 0-6 år, som vill utveckla sitt föräldraskap
 • Faderskap 
  information om faderskapsbekräftelse, en juridisk process för att tillvarata barnets rättigheter

Kontakt

Hans Eklund
Enhetschef Individ och familjeomsorg
E-post: hans.eklund@sunne.se
Tel: 0565-16264
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Lina Arvidsson
Socialsekreterare, barn och familj
E-post: lina.a.arvidsson@sunne.se
Tel: 0565-162 67, 070-267 65 22
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29.Socialkontoret, 686 80 Sunne