Från den här sidan hittar du information om hur du kan gå vidare om du upplever problem i familjen och behöver någon att prata med. Det kan till exempel vara problem i relationen mellan föräldrar eller föräldrar - barn.

 • Familjerådgivning 
  information om hur du går vidare vid problem i familjen
 • Krismottagning
  hit kan du vända dig för att få hjälp med svårigheter och problem i nära relationer
 • Faderskap
  information om faderskapsbekräftelse, en juridisk process för att tillvarata barnets rättigheter
 • Samarbetssamtal
  vid samarbetssvårigheter i samband med skilsmässa och separation
 • Föräldrastöd, Stegen
  gruppverksamhet för blivande föräldrar och för föräldrar till barn 0-6 år, som vill utveckla sitt föräldraskap
 • Marte Meo
  en metod för att stödja föräldrar i sin föräldraroll. Syftet är att kunna se, förstärka och sätta ord på det som fungerar bra i samspelet med barnet 

Kontakt

Martina Ullenius
Enhetschef Individ och familjeomsorg
E-post: martina.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-16264
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Felicia Weinberg
Verksamhetschef individstöd
E-post: felicia.weinberg@sunne.se
Tel: 0565-160 78
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Individstöd, 686 80 Sunne