Hör av dig till första linjen om du behöver hjälp för att du mår dåligt. Vi hjälper dig till rätt hjälp i rätt tid. Vi har kunskaper inom flera områden och är speciellt inriktade på hjälp och stöd till barn och unga mellan 0 - 25 år och deras familjer.

Till oss kan ungdomar, unga vuxna upp till 25 år och föräldrar till barn vända sig för att få svar på frågor och funderingar eller bara för att få någon att prata med. Vi kan ge råd, stöd och behandling, det är dina behov som styr.

Du kan till exempel söka till oss om du:

 • du är deppig och mår dåligt, känner dig orolig och rastlös,  har svårt att koncentrera dig eller känner att du inte duger
 • känner oro för ditt barn
 • skadar dig själv, är eller har varit utsatt för våld
 • hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, eller som förälder upplever att du ofta hamnar i bråk med ditt barn

Vi heter Första linjen unga norra

Du kan få råd via telefon eller komma till vår mottagning, det gäller både unga och föräldrar. Förutom råd- och stödsamtal jobbar vi även med kartläggning, bedömning, behandling och uppföljning. 

Ibland kan det vara svårt att förklara sina funderingar eller vad man vill ha hjälp med. Då kan du be någon annan att ta kontakt med oss, till exempel skolkurator, ungdomsmottagning, föräldrar eller en kompis. Du kan få rådgivning via telefon eller boka in ett möte där vi träffas och pratar.

När vi har fått kontakt ser vi till att du får träffa en person som kan hjälpa dig på ett bra sätt och om det behövs träffas vi flera gånger under en kort period. Den som behöver mer stöd hjälper vi vidare. Hos oss jobbar personer som har kunskaper inom flera olika områden. 

Besöken kostar inget.
Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Vi erbjuder även förebyggande och riktade insatser vid behov och konsultation till personal. Det går också att boka föreläsningar kring psykisk hälsa och välbefinnande hos barn, unga och vuxna.

Första linjen finns på vårdcentralen i Sunne

Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är att skicka ett sms: 072-716 58 28 och lämna namn och information om hur vi får kontakt med dig. 

I Sunne finns vi på Zandergatan 1, i närheten av vårdcentralen.
Det går också bra att ringa: 0563-476 49 
Här kan du läsa mer om våra telefontider och öppettider

Första linjen unga norra är ett samarbete mellan landstinget och kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. 

Kontakt

Första linjen
sms: 072-716 58 28 och lämna namn och information om hur vi får kontakt med dig
tele: 0563-476 49
telefontid måndag - fredag kl 11-12
e-post: forstalinjenunganorra@liv.se
adress: Zandergatan 1, Sunne

Vi som jobbar här:

 • Tf enhetschef
  Kristina Persson
 • Socionom/Samordnare
  Anna Henriksson
 • Socionom
  Anna-Karin Lindeberg
 • Socionom
  Eva Quvist
 • Vårdadministratör
  Carolina Parkås-Kylén
 • Distriktssköterska
  Katrin Magnusson
 • Specialpedagog
  Monica Andersson