Behöver du någon att prata med finns Första linjen unga norra. Åldersuppdraget är för personer 6-20 år.

Ibland behöver man någon att prata med

Första linjen unga norra är en mottagning för barn, unga, deras familjer och unga vuxna i åldern 6-20 år.

De från 0-5 år hänvisas till barnavårdscentralerna och de från 21-25 år hänvisas till ungdomsmottagningarna alternativt samtalsmottagningarna.

Du söker själv - besöket är kostnadsfritt

Ungdomar och föräldrar till barn kan själva söka till oss.

Du kan ringa och få rådgivning på telefon eller så bokar vi en tid för ett samtal.

Lämna meddelande på röstbrevlådan så ringer vi upp dig.

Du kan även be någon annan ta kontakt åt dig. 

Dina behov styr

Hos oss pratar vi med dig om det du behöver hjälp med för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Vi har tystnadsplikt. 

Du kan till exempel söka till oss om du:

 • behöver någon att prata med
 • är deppig och mår dåligt
 • känner dig orolig eller rastlös
 • har svårt att koncentrera dig
 • ofta hamnar i bråk med till exempel kompisar och föräldrar
 • skadar dig själv
 • känner att du inte duger
 • är eller har varit utsatt för våld
 • ofta hamnar i bråk med ditt barn
 • känner oro för ditt barn
 • drabbats av kris eller sorg


Vi erbjuder bland annat: 

 • Telefonrådgivning
 • Råd- och stödsamtal
 • Konsultation till personal
 • Kartläggning, bedömning, behandling och uppföljning
 • Föreläsning kring psykisk hälsa och välbefinnande hos barn och unga
 • Förebyggande och riktade insatser vid behov


Samverkan

Första linjen unga norra är en samverkan mellan Region Värmland och Hagfors, Munkfors, Torsby och Sunne kommun. Mottagningen vänder sig till boende och studerande i dessa kommuner. Första linjen unga norra arbetar med råd, stöd och behandling.

 

Blankett/formulär för kontakt, klicka här. 

Kontakt

Första linjen, telefontid

måndag - fredag kl 10.30-11.30
från 1 januari -21: mån-tisd, torsd-fred kl 10.30 - 11.30

För rådgivning och tidsbokning

010-834 76 49 

Du kan ringa på telefontiden eller lämna meddelande på röstbrevlådan övrig tid så ringer vi upp. Lämna namn och information om hur vi får kontakt med dig.

Mottagningsbesök efter överenskommelse.

Besöksadress i Sunne

Ungdomsmottagningen
Zandergatan 1, Sunne 

 

Postadress

Första linjen unga norra
Vårdcentralen Hagfors
Box 704
683 29 Hagfors

Vi som jobbar här:

Enhetschef
Birgitta Persson

Kurator/samordnare
Anna Henriksson

Kurator
Anna-Karin Lindeberg

Kurator
Idah Storm

Kurator
Carina Johansson

Vårdadministratör
Tina Persson

Specialpedagog
Monica Andersson

Psykolog 
Carina Svensson