Vid behov av akut hjälp för dig eller någon anhörig/närstående finns här viktiga telefonnummer.

SOS Alarm, 112

När du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.

Länk till 112-SOS Alarm

Socialjour, 112

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.
Hit ringer du när receptionen på individ- och familjeomsorgen, 0565-16260, är stängd och du behöver hjälp med akuta sociala frågor. 

Posom Kommunens krisgrupp

Ett antal stöd- och krisgrupper finns för dig som behöver stöd och hjälp av någon utomstående. Vid en akut kris eller olycka kallas kommunens krisgrupp POSOM in. Vid katastrofsituationer sammankallas kommunens krisledning.

Läs mer om Posom

Alkohollinjen, 020-84 44 48

Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Du kan vara anonym.

Länk till Alkohollinjen

Barn- och ungdomspsykiatri,
010-831 83 00 (dagtid)

Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa regionens växel 010-831 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

För barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Till oss kommer du för bedömning, utredning och behandling vid psykisk ohälsa. För ungdomar 16-25 år har vi ett samarbete med vuxenpsykiatrin.

Läs mer på 1177.se

BRIS, Barnens hjälptelefon 116 111

Till BRIS kan du som är under 18 år ringa om du vill prata med en vuxen. Du behöver inte tala om vem du är. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om Barnens hjälptelefon på BRIS

BRIS, Vuxentelefon - om barn, 077 150 50 50

Hit är alla vuxna välkomna att ringa för att prata om vad som helst som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Läs mer om Vuxentelefonen på BRIS

Brottsofferjouren, 116 006

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan du ringa och få stöd och information. Du kan vara anonym.

Läs mer om Brottsofferjouren här

Värmlands brottsofferjour, 054-18 28 88

Huvuduppgifterna är att ge stöd åt brottsoffer, samt att fungera som hjälp och trygghet för vittnen som kallas till rättegång vid Värmlands Tingsrätt.

Läs mer om Brottsofferjouren

Giftinformation 112 vid förgiftning, 08-33 12 31 i mindre brådskande fall

Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud. Öppet dygnet runt.

Läs mer om Giftinformationscentralen

Jourhavande kompis, Röda Korset

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

När du chattar med Jourhavande kompis är du anonym. Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj och mycket annat. Alla som svarar är unga.

Mobilchatt: m.jourhavandekompis.se
Datorchatt: www.jourhavandekompis.se

Ordinarie öppettider: vardagar klockan 18 till 22 och helger klockan 14 till 18

Läs mer om jouhavande kompis här

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du kan ringa dygnet och samtalet är gratis. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen

Kvinnojouren Sunne 0565-141 94 / 070-2714194

Kvinnojouren i Sunne finns för dig som lever i en skrämmande eller otrygg relation. Vi finns för dig som har en närstående som hotar, psykar eller misshandlar dig. Det kan vara en man eller kvinna. Det kan vara din make eller livskamrat, din bror, pappa eller annan närstående.

Läs mer om Kvinnojouren

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan du ringa för att få rådgivning och stöd om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation. Öppet 13-22 alla dagar.

Läs mer om Nationella Hjälplinjen på 1177.se

Psykiatrisk akutmottagning och rådgivning Karlstad, 010-831 98 40

Vid psykiatrins rådgivning tjänstgör sjuksköterskor och skötare. De ger dig råd och stöd och berättar vart du bör vända dig med dina besvär. Mottagningen är öppen dygnet runt

Läs mer på liv.se

Röda Korset

I ett pressat läge behöver man ibland få prata med en förstående medmänniska och kanske få några ord på vägen. Både du och de som svarar kan vara helt anonyma. Jourtelefonen är öppen 14:00 - 22:00 alla dagar av frivilliga organiserade av Röda Korset.

Läs mer om Röda Korset

Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Öppet dygnet runt.

Läs mer på 1177.se

Terrafem, 020-52 10 10

Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 44 språk.

Läs mer om Terrafem

Akuta sociala ärenden och socialjour

Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

  • Ring 160 00
  • Ring 112 vid akuta situationer