Stress är en känsla som kan uppstå när man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller om man har för höga krav och förväntningar på sig. Om man känner sig stressad är det viktigt att man pratar med någon om det.

Alla grundskolor har elevhälsoteam och alla gymnasieskolor har Elevhälsan, dit du kan vända dig med frågor som rör stress. Kontaktuppgifter till skolans elevhälsa hittar du på respektive skolas webbsida (se länkar till höger)