Skolan är till för alla och ingen ska behöva må dåligt i skolan. Ibland kan det hjälpa att prata med någon.

Grundskolans elevhälsoteam finns till för alla som går i skolan och till dem kan man vända sig med sina tankar och funderingar.

På gymnasiet kan du vända dig till din skolas Elevhälsa om du mår dåligt eller behöver någon att prata med.