Kontakt


Kontaktinformation för barn och unga

Din första kontakt om du har problem av något slag kan du alltid ta med elevhälsan på din skola.
Vid akuta fall ska du först kontakta sjukvården, ring 1177 eller 112

Länkar