Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande. Källa: Vårdguiden.

Alla skolelever har möjlighet att vända sig till skolans elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar flera olika yrkeskategorier såsom skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och kurator. Du som går på gymnasiet kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Inom elevhälsan finns flera olika professioner som finns där enbart för din skull.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsa hittar du på respektive skolas webbsida.

Se länkar i högerspalten.