Trotssyndrom används som benämning när barn uppvisar ett mönster av trotsigt, negativt och fientligt beteende gentemot personer i sin omgivning. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna men de kan också prägla samvaron med andra vuxna och med kamrater.

Det är inte ovanligt att barn med ADHD med tydliga inslag av impulsivitet och överaktivitet utvecklar trotssyndrom.

Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne med sina reaktioner när de möter motgångar och krav och istället reagerar de direkt med protester och avståndstagande utan att hinna tänka sig för.

Barn som utmanar sin omgivning betraktas ofta som att de är aggressiva eller destruktiva, dvs. som om deras handlande är en följd av deras egenskaper. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med förstärka olämpliga beteendemönster.

Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att sådana onda cirklar skapas.
Källa: Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar

 

Vart kan jag vända mig?

Alla skolelever har möjlighet att vända sig till skolans elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar flera olika yrkeskategorier såsom skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och kurator.

För barn 0-6 år kan du vända dig till Barnhälsoteamet.

Se länkar i högerspalten