Sorg kan visa sig på många sätt men det är alltid en naturlig reaktion när man förlorat någon.

Ju yngre barnet/den unge är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Familjecentralen erbjuder familjebehandling under kortare eller längre tid.

Kontakt

Amelie Stodne
Socialsekreterare familjecentralen
E-post: amelie.stodne@sunne.se
Tel: 0565-162 53, 072-2015927
Besök: Zandergatan 1, 686 80 Sunne