Det går att bli av med alkohol- och drogproblem. Oavsett vilka problemen är, om det handlar om dig själv eller om det är någon i din närhet, familj eller vänner som du är orolig för, finns det hjälp och stöd att få.

Är du orolig över din alkoholkonsumtion? Tar du droger och vill sluta? Eller finns det någon i din närhet som du är orolig för? Ju tidigare du söker hjälp desto bättre.

Vi kan hjälpa dig 

Alla kan få stöd och hjälp att bli av med ett beroende. Vi erbjuder stöd och hjälp både för den som har missbruks- och drogproblem och för familjen. 

Det vanligaste är att få gå och prata med någon som är van att ge råd och stöd till andra med samma problem.  Hit kan även närstående som behöver råd och stöd vända sig.

I våra länkfält finns mer att läsa om hur du får hjälp och vem du ska ta kontakt med.

Vad menas med droger och beroende?

Med droger menas att det är något som är giftigt, som du blir påverkad av och som du kan bli beroende av.  Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. 

Att vara alkoholberoende eller beroende av andra droger innebär att kroppen har vant sig vid att vara påverkad, så att man får svårt att klara sig utan. Det är en sjukdom, som skadar kroppen och ofta leder till problem med familj och vänner. 

Kontakt

För dig 6-25 år

Hör av dig till oss på första linjen om du behöver hjälp för att du mår dåligt.
Vi hjälper dig till rätt hjälp i rätt tid. Vi har kunskaper inom flera olika områden och är speciellt inriktade på hjälp och stöd till barn och unga under 25 år.

Orosanmälan

Har du misstankar om barn som far illa? Ring 162 60, eller 112 om det är akut!
Läs om orosanmälan här

Mer information hjälp och kontakt för barn och unga

Din första kontakt om du har problem av något slag kan du alltid ta med elevhälsan på din skola. 
Vid akuta fall ska du först kontakta sjukvården, ring 1177 eller 112

Länk till UMO:s sidor om alkohol, tobak och andra droger

Länk till Ungdomsmottagningen

Länk till Elevhälsan Grundskolan

Länk till Elevhälsan Gymasiet

Länk till 1177-alkohol och droger, riskbruk och missbruk