På de här sidorna finns samlad information över vanliga orsaker till att barn och unga mår dåligt. Här finns svar på vanliga frågor och problem och information om vart man vänder sig för att få hjälp och stöd.

Orsakerna kan vara många och det är lika vanligt att problemet finns hos någon annan i familjen som hos barnet som mår dåligt. Oavsett vem du är eller av vilket skäl du söker hjälp är du alltid lika välkommen hos oss.

Här finns Telefonnummer som du kan ringa om du känner att du är i behov av akut hjälp.

Varje sida i punktlistan nedan innehåller problembeskrivning, kontaklistor och länkar för mer information om olika anledningar till att barn och unga mår dåligt.

Kontakt

Expedition Socialtjänsten, individ o familjeomsorg
Telefon 0565-162 60                                                                            måndag-fredag 8.00-12.00

Socialjour 
ring 11414  efter kl 17 och på helger

Krisgrupp Posom

112-SOS alarm

Familjecentralen för föräldrar
Barnhälsoteam för förskolebarn
Elevhälsan för grundskolan
Elevhälsoteam för gymnasiet
Ungdomsmottagningen

Länkar

UMO för dig 13-25 år

UMO, ungdomsmottagningUMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år.
På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.
Till www.umo.se