Alla nettoinkomster ska räknas bort från normbeloppet, t.ex:

 

 • Lön
 • Sjukersättning
 • Pension
 • Arbetslöshetsersättning
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd
 • UG/ KPU-ersättning
 • Studiestöd
 • ALFA
 • Vårdbidrag
 • Föräldrapenning
 • Skatteåterbäring
 • Övriga inkomster