Budget- och skuldrådgivning

Som invånare i Sunne kommun har du tillgång till kostnadsfri budgetrådgivning och skuldrådgivning. Här kan du får hjälp och stöd med frågor gällande din privatekonomi.

Telefontid Budget och skuldrådgivning Sunne/Torsby
Måndag till fredag klockan 08.30–09.30

Hos budget- och skuldrådgivningen får du praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation. Du får också råd om vad som krävs för att göra en ansökan om skuldsanering. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig se möjligheter när du själv inte gör det, ge dig stöd på vägen mot en lösning av din situation.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning av din situation.

Här får du bland annat hjälp med:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll och planera din ekonomi.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras för en mer hållbar ekonomi.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och att steg för steg komma till en lösning.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig. Till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under samt efter hela skuldsaneringsprocessen.
  • Hjälp med att ansöka och överklaga eller begära omprövning på skuldsanering.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder en längre tid kan du ansöka om skuldsanering om du uppfyller kronofogdens krav för att få det beviljat.

Du kan ansöka om skuldsanering själv hos Kronofogden på en särskild blankett eller vända dig till din budget och skuldrådgivare för att få med hjälp att ladda ner och fylla i blanketten.

Blanketten kan du ladda ner direkt via Kronofogdens hemsida eller beställa via postleverans på Kronofogdens servicetelefon 0771-73 73 00.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag att skickas till dem du är skyldig pengar.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Du får då en betalningsplan du ska följa. Under hela skuldsaneringstiden får du stöd från din budget och skuldrådgivare.