Att bli god man

En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person.

Någon behöver din hjälp - bli god man

Kan du tänka dig att bli god man eller förvaltare? Då vill vi komma i kontakt med dig.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli god man ska du anmäla ditt intresse till oss. Det kan du göra på flera sätt. Du kan fylla i en intresseanmälan här på webben och skicka in till oss. Se den gula knappen här ovan. Om du hellre vill, kan du anmäla ditt intresse genom att e-posta eller ringa till oss. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på den här sidan.

Sedan hör vi av oss till dig

Vi kommer att ringa upp dig och berätta mer om vad ett godmanskap kan innebära. Du bestämmer sedan om det verkar vara något för dig.

Med jämna mellanrum tillhandahåller vi utbildningar i området.

Vem kan bli god man?

God man eller förvaltare är vanligen en lekman utan specialistkunskaper. Du ska ha vissa allmänna kunskaper om hur samhället fungerar och en förmåga att ta reda på de förmåner eller bidrag som kan bli aktuella för den person som du ska ge stöd.

Överförmyndaren kontrollerar dig via polisens belastningsregister, kronofogdens register samt kommunens socialförvaltning.

Ordning och reda

Det är ett krav att du kan hålla god ordning på kvitton och kan göra en årlig redovisning över de pengar du hanterar åt din huvudman. Många gånger kan en anhörig fungera bra som god man, men ibland är det lämpligare med en utomstående. Det gäller speciellt om det kan förväntas uppstå situationer där huvudmannens och god mans intressen kan kollidera.