God man, stöd för ekonomi och personliga ärenden

En god man är en enskild person, en lekman, som inte är anställd av kommunen. Det kan vara en man eller en kvinna. Gode mannen fungerar som en representant av samordnande karaktär för den hjälpbehövande snarare än en praktisk utförare av tjänster.

Med andra ord kan gode mannens uppgift vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.

Godmanskapet är frivilligt och kan inte beslutas mot någons vilja.