Juridisk hjälp

Ibland kan personer hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Nedan hittar du några vägar att gå om du exempelvis har hamnat i en tvist eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Juridisk rådgivning enligt rättshjälpslagen

Enligt rättshjälpslagen har alla privatpersoner, föreningar, organisationer och företag, rätt till högst två timmars juridisk rådgivning hos advokatbyråer och juridiska byråer. Det innebär att du betalar en fast avgift som är lägre än vad rådgivningen i vanliga fall kostar. Rådgivningen kan handla om till exempel skilsmässa, regler för arv eller hur ett avtal ska tolkas.

Familjerätt

Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Familjerätten kan bland annat erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som är skilda, har separerat eller föräldrar som aldrig har levt tillsammans. Samtalen är frivilliga och sker på initiativ av föräldrarna. Vid samarbetssamtalen ska alltid barnens bästa vara i fokus.

När det behöver skrivas avtal om vårdnad, boende eller umgänge, görs detta av en familjerättssocionom på familjerätten i Sunne kommun. Avtal som skrivs av oss är bindande och likställs med en dom i tingsrätten. 

Socialnämnden fastställer det föräldrarna kommit överens om. För kontakt ring 0565-162 60.

Testamente eller samboavtal

Gäller det frågor kring arv, testamenten, samboavtal och liknande kan du vända dig till bland annat begravningsbyråernas jurister, en bankjurist eller familjerättsadvokat.