Försörjningsstöd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter som gör det svårt att klara sin egen eller sin familjs försörjning. Här får du information om hur du kan gå tillväga om du behöver hjälp.

Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som man ansöker om hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dem som inte kan försörja sig genom egen inkomst. Det är utformat för att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för mat, boende med mera.

När du ska ansöka för första gången

Om det är första gången du ska ansöka om försörjningsstöd kontaktar du Individ- och familjeomsorgen på 0565-162 60 för att boka en tid. Ansökningsblanketten hittar du nederst på sidan.

Öppettider receptionen
Måndag, onsdag, fredag 8.00–12.00
Tisdag, torsdag 13.00-16.00

Telefontider ekonomihandläggare
Tisdag–torsdag 8.30–9.30

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Sunne kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen.

Bra att veta innan du ansöker
  • Om du har pengar på banken (sparkonto, fonder etc.) ska du i första hand använda dem.
  • Om du har tillgångar som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
  • Om du har rätt till andra bidrag, till exempel från a-kassa eller Försäkringskassan, ska du ansöka om dem i första hand.
  • Om du är sambo, gift eller har en registrerad partner har denne skyldighet att försörja dig.
  • Du kan själv beräkna om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Beräkningen gör du på socialstyrelsens hemsida.
  • Om du prövat alla dessa sätt kan du lämna in en ansökan om försörjningsstöd.
När du gör din ansökan

Samla alla dina handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, intyg, avtal mm) om inkomster och utgifter som ska tas upp i ansökan.

Nedan finns en blankett som du fyller i och tar med till ditt besök hos socialsekreteraren. 

Om du godkänts för försörjningsstöd

Du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande. Det innebär bland annat att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och acceptera de åtgärder som Arbetsförmedlingen erbjuder. Samt att även på egen hand aktivt söka arbete. I vissa fall är du skyldig att minska behovet av socialbidrag, till exempel sänka onormalt höga kostnader för bostad samt söka andra bidrag som du kan ha rätt till.

Försörjningsstödet ansöker du om varje månad.

Regler

Ändrad inkomst
Om dina inkomster förändras under perioden du har försörjningsstöd är du skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Oriktiga uppgifter om din ekonomi kan leda till åtal för bedrägeri. 

Om jag inte är nöjd
Om du vill överklaga socialtjänstens beslut skall du skriva till Länsrätten i Värmlands län. Skrivelsen skickas eller lämnas till socialtjänsten. Tala om varför du anser att beslutet skall ändras och vilken ändring du vill ha. Sänd även med sådant som du anser har betydelse som du inte redan har lämnat in. 

Barn och ungdomar
Föräldrarna är försörjningsskyldiga för sina barn så länge gymnasiala studier pågår. Avslutas eller avbryts gymnasieutbildningen och ungdomen är fyllda 18 år upphör föräldraansvaret. Beslut tas hänsyn till barnets bästa.

Journal och tystnadsplikt
Alla handlingar förvaras i en personakt. Du har själv rätt att ta del av denna. Vissa myndigheter har enligt lag rätt att ta del av uppgifterna. All personal som arbetar på socialförvaltningen har tystnadsplikt.