Utöver riksnormen lämnas övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för

 

  • Boende
  • Hushållsel
  • Arbetsresor
  • Hemförsäkring
  • Läkarvård
  • Akut tandvård
  • Glasögon
  • Fackavgifter
  • A-kassa

Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt, är vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig.