För att ditt ärende ska kunna behandlas smidigare behövs följande handlingar.

  • Vid 1:a besöket inkomstspecifikation som styrker inkomsterna under de senaste tre månaderna
  • Vid sjukskrivningar ska läkarintyg medtagas
  • Senaste hyresavi samt hyreskontrakt
  • Handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet
  • Kopia på självdeklaration
  • Legitimation
  • Kontoutdrag
  • Handlingar som styrker de kostnader du avser att ansöka om bistånd för