Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter som gör det svårt att klara sin egen eller sin familjs försörjning. Här kan du se en film och läsa om hur du gör för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dem som inte kan försörja sig genom egen inkomst och är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för mat, boende med mera.

Se film om hur du söker försörjningsstöd

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Sunne kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen.
Ansökningsblankett hittar du under dokument till höger.  
Besök hos socialsekreterare sker efter tidsbeställning, via receptionen 0565-16260.
Beslut om man har rätt till försörjningsstöd kommer inom 2 veckor.

Att ta reda på innan du ansöker

  • Om du har pengar på banken (sparkonto, fonder etc.) ska du i första hand använda dem.
  • Om du har tillgångar som t.ex. bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
  • Om du har rätt till andra bidrag (t.ex. från a-kassa eller Försäkringskassan) ska du ansöka om dem i första hand.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner har denne skyldighet att försörja dig.
  • Du kan själv beräkna om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Beräkningen gör du på socialstyrelsens hemsida länk finns högerspalten.

Om du prövat alla dessa sätt kan du lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagen tillämpas och avgör sedan om du har rätt till biståndet. 

När du gör din ansökan

Samla alla dina handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, intyg, avtal mm) om inkomster och utgifter som ska tas upp i ansökan. 

Ändrad inkomst 

Om inkomsterna förändras under perioden man har försörjningsstöd är man skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Oriktiga uppgifter om din ekonomi kan leda till åtal för bedrägeri. 

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande. Det innebär bl.a. att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och acceptera de åtgärder som Arbetsförmedlingen erbjuder, samt att även på egen hand aktivt söka arbete.  I vissa fall är du skyldig att minska behovet av socialbidrag, t.ex. sänka onormalt höga kostnader för bostad samt söka andra bidrag som du kan ha rätt till.

Om jag inte är nöjd.

Om Ni vill överklaga socialtjänstens beslut skall Ni skriva till Länsrätten i Värmlands län. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Socialtjänsten.

Tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni anser har betydelse som Ni inte redan har lämnat in. 

Barn och ungdomar 
Föräldrarna är försörjningsskyldiga för sina barn så länge gymnasiala studier pågår. Avslutas/ avbryts gymnasieutbildningen och ungdomen är fyllda 18 år upphör föräldraansvaret. Vid beslut tas hänsyn till barnets bästa.

Journal och tystnadsplikt

Alla handlingar förvaras i en personakt. Du har själv rätt att ta del av denna. Vissa myndigheter har enl lag rätt att ta del av uppgifterna                                                                                                                                       

All personal som arbetar på socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Kontakt

Emma Wiksten
Socialsekreterare, försörjningsstöd
E-post: emma.e.wiksten@sunne.se
Besök: Älvgatan 38, Sunne
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Hanna Blomberg
Socialsekreterare, försörjningsstöd
E-post: hanna.blomberg@sunne.se
Tel: 0565-162 65
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Robert Ahlqvist
Socialsekreterare, försörjningsstöd
E-post: robert.ahlqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 66
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29.IFO, 686 80 Sunne

 

 

Öppettider

Reception öppen:     

måndag - fredag kl. 08:00 till 12:00  Tel: 0565-162 60


Telefontid till socialsekreterare
Tisdag - torsdag               

kl 08.30-09.30