Sunne kommun delar ut medel från flera fonder, enligt givarens önskemål och fondens stadgar. Fonderna vänder sig enbart till dig som privatperson och som är folkbokförd i Sunne kommun. Fondblankett för ansökan finns här på sidan.

Fondbeskrivning

För alla fonder gäller att det inte finns någon fastställd summa för hur mycket du kan söka. Ju utförligare du är i din beskrivning av vad du skulle vilja använda pengarna till, desto enklare är det för oss att fatta beslut. Du kan även bifoga ett personligt brev för en mer utförlig beskrivning.

 • Stiftelsen Social samfond 5
  Behövande personer i alla åldrar folkbokförda inom Lysviks församling kan söka medel
 • Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond                                                      
  Behövande pensionärer och personer med sjukersättning/ aktivitetsersättning inom Sunne kommun, främst inom Lysviks församling, kan söka medel
 • Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond                              
  Behövande personer, långvarigt sjuka och funktionshindrade inom Sunne kommun, främst inom Lysviks församling. Delas ut i första hand till studerande vid yrkesutbildning
 • Stiftelsen Social Samfond 4, Gräsmark                              Behövande personer och äldre/ sjuka folkbokförda inom Gräsmarks församling

Med behövande menas att du inte får ha en årlig inkomst över 4 prisbasbelopp/år vilket motsvarar 189 200 kr för år 2020. Det får heller inte finnas tillgångar som förmögenhet, skogsfastighet eller egen fastighet av större värde.

Så här gör du för att söka fondmedel

Ansökningsblankett finns under rubriken Dokument. Du kan också hämta blanketter på socialkontoret på Älvgatan 38 eller i kommunhuset på Kvarngatan 4.

Tillsammans med ansökan ska du alltid lämna:

 • En kopia av din senaste deklaration ( både del 1 och 2). Det ska du göra vid varje nytt ansökningstillfälle. Om du inte har din senaste deklaration tillgänglig längre, kan du alltid ringa till Skatteverket och be om en kopia.
 • Ett kostnadsförslag från optikern eller tandläkare om du söker för kostnader för glasögon eller tandvård.

Fonderna delas ut fyra gånger om året med sista ansökningsdag: 28 februari, 31 maj, 31 augusti och 31 oktober.

När vi har fått in din ansökan lämnar fondkommittén ett förslag till socialutskottet vilka beslutar om fondutdelning. Det tar ungefär 6 veckor från sista ansökningsdag till utbetalning.  

Kontakt

Dan Grün
utredare, fonder, facklig representant för Akademikerförbundet SSR
E-post: dan.grun@sunne.se
Tel: 0565-164 53
Besök: Älvgatan 38, Sunne
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Dokument

Blankett, fondansökan 

Var vänlig och skriv ut båda sidor av blanketten !

Telefontider

Måndag till torsdag kl. 08.00- 16.00