Sunne kommun delar ut medel från flera fonder, enligt givarens önskemål och fondens stadgar. Fonderna vänder sig enbart till dig som privatperson över 18 år och som är folkbokförd i Sunne kommun. Länk till ifyllbar fondblankett finns på sidan.

Fondbeskrivning

För alla fonder gäller att det inte finns någon fastställd summa för hur mycket du kan söka. Ju utförligare du är i din beskrivning av vad du skulle vilja använda pengarna till, desto enklare är det för oss att fatta beslut. Ett personligt brev tillsammans med ansökan underlättar beslutet.

 • Stiftelsen Social samfond 5
  I Lysviks församling folkbokförda behövande personer med låg inkomst 
 • Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond 
  I Sunne kommun folkbokförda, behövande pensionärer eller personer med sjukersättning/aktivitetsersättning med låg inkomst (dock ej sjukskrivna med sjukpenning). Folkbokförd inom Lysviks församling har företräde.                                                     
 • Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond                              
  I Sunne kommun folkbokförda som i första hand är yrkesstuderande med låg inkomst. Även behövande personer med låg inkomst som är långvarigt sjuka och/eller har variationshinder. Folkbokförd i Lysviks församling har företräde

Ansökan om fondmedel

Ansökningsblankett finns under rubriken Dokument på denna sida. Blanketten går att fylla i direkt på hemsidan, och sedan skrivas ut.
Det går även att hämta blanketter hos Socialtjänsten på Älvgatan 38 eller i kommunhuset på Kvarngatan 4.

Tillsammans med varje ansökan lämnas alltid:

 • Kopia på senaste tryckta inkomstdeklarationen (alla sidor) från Skatteverket. Finns även som pdf-fil på den egna sidan hos www.skatteverket.se
 • Vid ansökan om glasögon och/eller tandvård, lämnas skriftligt kostnadsförslag från optiker och/eller tandläkare
 • Om god man söker fondmedel för sin huvudman, lämnas kopia på förordnandet
 • Intyg från handläggare på Försäkringskassan vilket visar att sökande uppbär pågående sjukersättning eller aktivitetsersättning. Som alternativ kan skriftligt beslut på sådan förmån lämnas, om det är högst 1 år

Fonderna delas ut tre gånger om året med sista ansökningsdag: 
31 januari, 31 mars och 30 september.

Besked om beviljad ansökan lämnas cirka 6 veckor efter sista ansökningsdag

Kontakt

Dan Grün
Fondhandläggare
E-post: dan.grun@sunne.se
Tel: 0565-164 53
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Telefontider

Tisdagar och onsdagar kl. 10-12