Sunne kommun delar ut medel från flera fonder, enligt givarens önskemål och fondens stadgar. Fonderna vänder sig enbart till dig som privatperson och som är folkbokförd i Sunne kommun. Fondblankett för ansökan finns här på sidan.

Fondbeskrivning

För alla fonder gäller att det inte finns någon fastställd summa för hur mycket du kan söka. Ju utförligare du är i din beskrivning av vad du skulle vilja använda pengarna till, desto enklare är det för oss att fatta beslut. Lämna gärna ett personligt brev för en mer utförlig beskrivning.

 • Stiftelsen Social samfond 5
  Behövande personer folkbokförda inom Lysviks församling
 • Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond                                                      
  Behövande pensionärer och personer med sjukersättning/ aktivitetsersättning inom Sunne kommun, främst inom Lysviks församling (särskilt intyg om pågående ersättning från Försäkringskassan ska lämnas).
 • Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond                              
  Behövande personer, långvarigt sjuka och funktionshindrade inom Sunne kommun, främst inom Lysviks församling. Delas ut i första hand till studerande vid yrkesutbildning

Med behövande menas att du inte får ha en årlig inkomst över 4 prisbasbelopp/år vilket motsvarar 190 400 kr för år 2021. Det får heller inte finnas tillgångar som förmögenhet, skogsfastighet eller egen fastighet av större värde. Åldersgräns för ansökan är 18 år

Så här gör du för att söka fondmedel

Ansökningsblankett finns under rubriken Dokument. Du kan också hämta blanketter på socialkontoret på Älvgatan 38 eller i kommunhuset på Kvarngatan 4.

Tillsammans med ansökan ska du alltid lämna:

 • En kopia av din senaste deklaration det vill säga samtliga sidor. Det ska du göra vid varje nytt ansökningstillfälle. 
 • Ett kostnadsförslag från optiker eller tandläkare om du söker för kostnader för glasögon eller tandvård.

Fonderna delas ut tre gånger om året med sista ansökningsdag: 28 februari, 20 juni och 31 oktober.

När vi har fått in din ansökan lämnar fondkommittén ett förslag till socialutskottet vilka beslutar om fondutdelning. Om du får din ansökan om fondmedel beviljad lämnas ett besked till dig . Besked om beviljad ansökan lämna efter ca 6 veckor.

Kontakt

Dan Grün
fondhandläggare
E-post: dan.grun@sunne.se
Tel: 0565-164 53
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Telefontider

Tisdagar och onsdagar 9-12