Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Vänd dig till budget- och skuldrådgivaren.

Budget- och skuldrådgivaren ger praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.

Han ger råd om vad som krävs för att göra en ansökan om skuldsanering.Enligt Skuldsaneringslagen ska alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning av din situation.

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation
  • Råd som fokuserar på dina skulder
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden
  • Information om hur en skuldsanering går till
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Mer information finns under länkarna till höger. 

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på Kronofogdens webb eller beställa  på Kronofogdens servicetelefon 0771-73 73 00. Hämta blankett på Kronofogdens webbplats 

Behöver du hjälp med din ekonomiska situation eller att fylla i en skuldsaneringsansökan kan du ladda ner ett kontaktformulär för tidsbokning eller kontakta oss för ett utskick av detta kontaktformulär. Se under rubriken Kontakt.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Du får en betalningsplan som du ska följa.

Läs mer om skuldsanering och hur det går till på Kronofogdens webbplats          

Kontakt

Budget och skuldrådgivning Sunne/ Torsby
Budget och skuldrådgivning
E-post: skuldradgivning@torsby.se
Tel: 0560- 160 83
Adress: 15. Budget- och skuldrådgivning, 685 80 Torsby

Telefontid

för frågor och information måndag, tisdag och onsdag mellan klockan 08.30 och 10.30.