Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Du får praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och får hjälp med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.
Här får du också råd om vad som krävs för att göra en ansökan om skuldsanering. Enligt skuldsaneringslagen ska alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning.

Sunne kommun samarbetar med Torsby när det gäller budget och skuldrådgivning, se kontaktuppgifter under rubriken kontakt till höger. 

Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning av din situation.

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och att steg för steg komma till en lösning.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel Inkassobolag och Kronofogden
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser
  • Information om hur en skuldsanering går till
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Mer information finns under länkarna till höger. 

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på Kronofogdens webb eller på Kronofogdens servicetelefon 0771-73 73 00. Hämta blankett på Kronofogdens webbplats 

Behöver du hjälp med din ekonomiska situation eller att fylla i en skuldsaneringsansökan ska du kontakta oss, se under rubriken Kontakt.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Du får en betalningsplan som du ska följa.

Läs mer om skuldsanering och hur det går till på Kronofogdens webbplats          

Kontakt

Budget och skuldrådgivning Sunne/ Torsby
Budget och skuldrådgivning
E-post: skuldradgivning@torsby.se
Tel: 0560- 160 83
Adress: 15. Budget- och skuldrådgivning, 685 80 Torsby

Telefontid
Måndag till fredag kl. 08.30 - 09.30.