Här har vi samlat information om ekonomiska frågor, allt ifrån avgifter till försörjningsstöd, konsumentrådgivning och en trasslig vardagsekonomi.

 • AvgifterTill exempel avgifter inom hemtjänsten, avgifter innom LSS, matdistrubition, trygghetslarm med mera
  Till sidan med avgifter
 • Budget och skuldrådgivning
  Budget och skuldrådgivaren ger praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.

       Till sidan med Budget och skuldrådgivning 

 • Dödsboanmälan
  En dödsboanmälan som är kostnadsfri,  kan göras av socialnämnden då den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

      Till sidan om dödsboanmälan 

 • Fonder
  Här kan du få hjälp med vilka fonder du kan söka.

      Till sidan om Fondansökan

Försörjningsstöd

Till sidan om försörjningsstöd

På dessa sidor finner du information om hur man ansöker om försörjningsstöd, vad som krävs för att man ska bli beviljad försörjningsstöd med mera.

 • Konsumentrådgivning
  Som Sunnebo kan du få hjälp med problem som har uppstått när du köpt en vara eller tjänst. Konsumentrådgivningen är avgiftsfri. Till sidan om konsumentrådgivning

 • Överförmyndare, god man
  En person som inte kan sköta sina egna angelägenheter har rätt att få hjälp. Överförmyndarnämnden ser till att det här sköts rätt.  Till sidan om överförmyndare/godman
   

Kontakt

Martina Ullenius
Enhetschef Individ och familjeomsorg
E-post: martina.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-16264
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Karl-Åke Backlund
Budget- och skuldrådgivare
E-post: karlake.backlund@sunne.se
Tel: 0565-160 38
Besök: Storgatan 45
Adress: 27. Socialkontoret,686 80 Sunne

Susanne Nilsson
Reception, assistent, Fjärilen
E-post: susanne.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 60
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Länkar

Vi kan bli bättre