Här har vi samlat information om ekonomiska frågor, allt ifrån avgifter till försörjningsstöd, konsumentrådgivning och en trasslig vardagsekonomi.

 • Avgifter som till exempel inom hemtjänsten, LSS, matdistrubition, trygghetslarm med mera
  Till sidan med avgifter
 • Budget och skuldrådgivning
  Budget och skuldrådgivaren ger praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.

       Till sidan med Budget och skuldrådgivning 

 • Dödsboanmälan
  En dödsboanmälan som är kostnadsfri,  kan göras av socialtjänsten då den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

      Till sidan om dödsboanmälan 

 • Fonder
  Här kan du få hjälp med vilka fonder du kan söka.

      Till sidan om Fondansökan

Försörjningsstöd

Till sidan om försörjningsstöd

På dessa sidor kan du hitta information om hur du kan söka försörjningsstöd, vad som krävs för att du ska få försörjningsstöd med mera.

 • Konsumentrådgivning
  Som Sunnebo kan du få hjälp med problem som har uppstått när du köpt en vara eller tjänst. Det kostar ingenting att få hjälp av Konsumentrådgivningen.                                                                                 Till sidan om konsumentrådgivning

 • Överförmyndare, god man
  En person som inte kan sköta sina egna angelägenheter har rätt att få hjälp. Överförmyndarnämnden ser till att det går till på rätt sätt.          Till sidan om överförmyndare/godman
   

Kontakt

Individ och familjeomsorg
Tel: 0565-162 60
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Vi vill bli bättre!